liilasvb3@gmail.com

  > > > 
LinkBack
13-04-08, 09:53 AM   : 6
:
:: Oct 2007
: 53753
: 10,534
:
: 740

Iraq
 

 

:
:

: :

 


:: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: .
: ..
: ..
: ...
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ,, ...
: ..
: ..
: ...,,
: ,, ........
:
,,, ,, ,, ...
: ,, : ...
: ...
:
..
: ...
,,, ..
: ,,, ,,,, ,, ..
:
,, ..
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ..
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
: ,, ..
: ,,, ,, ...
......
:
: ,, ...
: ..
: ..
: ...
: ,, ,, ...
: ..
: ,,
..
: ...
: ...

,, ..
: ...
: ..
: ..
: ..! ..! ,,, ..
: ,, ...
: ..
: ..
...
:
,, ( ................)
...


..
: ..
: ,, ..
: ...
: ,, .
: ...
: ...
: ..
9 ..
: ,, ...

56 ...
: ...
...
....
( ......) ,,,
11 ...
,, ,, ,,, ( .., : ...
:........
:,, ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ..
: ,, ,, ...
: ...
: ,, .. ...


,, .. ,,, ..
: ...
,,,
,,
: ...
: ,, : ,, : ...

: ,, ,, ...
: ..
: ..
: ..
: .. ...
: ,, : ..
: ,, ...
: ,, ...
: .......
: ...
: ...
: ,,
,, ...
...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...... ..
: ...
: ,,, ...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
..
: ...
: ,, ( )
: ,, ..
: ,, ,, ..
: ..
: ...
: ...

: ..
: ..
: ,, ...
: ..
: ..
: ...
: ,, ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ...

...: ,, ...
: ..
: ,, ...
: ,, ...
: ,, ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ...
: .. ..
...
...
...
: ..
: ,, ...
: ...
: ,, ...
...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ,,

..
...
...
...

..


,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ...


...
: ..
: ..
: ...
..
,, ..
: ..
: ...: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: .. ..
: ..
: ,, ,, ,,, ,, .. ...
,,, ,,, ..
:
,, : ...
: ..
: ...
...
...


: ..
: ..
: ..
...
..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ..
: ..
: ,, ,, ...

: ,, ,, ,, ...

,,
: ,, ,, ...
: ...
...
: ...
: ,, ...
: ,, ,, ,,...


,,,
,,, : ,,, ,,, ,,, .. ,, ,, ..,,,, ,, ,, ... ,,, ,, ,,
: ..
...
,, ....

: ,,, ,, !!!
,, ...
,, ...


,, ... ,,, ,,

: ,, ...
: ..
: ,, ..
: ! ,, ...
: ..
: ,, ,, ,,, ,, ,, ..
: ,, ...

:,, ,, ,, ,, .. ..
: ...
..
: ...
: ..
......
: ..
: ...
: ,, ,,,
: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ...
: ...

: ..
..
: ..
..
: ..
..
: ,, ..
: fm ...
: ..
: ,, .. fm

..
: ..
: ,, .
: ,,, .. ..
: ... ..

: ...
....
: ,, ..!!
: ,, ... ..
: ,, ..
: ..
: ,, .. ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
...
: ...
: ,, ...

: ..
: ,, ..
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: ..


: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: ,, ,, ..
: ..
: .. ..
: ,, ..
: ,, ..
: ,, ..
: ,, ..


: ..
: ..
: ,, !
: ..
: ...
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ,,, ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: .!
: ..
: ,, ...

: !!.. ..
: ..
: ..
: .
: !
: ,, ,, ***, ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ,, : !
: .. !
: .!
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: .......
: ..
: ..
: ...

,, !!
: ,, ............
,, : ......
: ,,, ..... : : !!!
: .. .
: ,, ..
: ...
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ,, ..
: ,, ..
: ,,, ,, ,, ,, ...
: ,,, ,, ...
: ..
: ... ..
: ,, ,, , ..
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: , ..
: .. ..
: ..
: ...
: ...
..

:
,, !!
.!
: ,,
,, .!
( ) ..
: ,,
..
: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
...


9 ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ,, ,, ..
: ,, ,, ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ,, ...
: ,, ,, ,, ...
: ,, ,, ...
: ,, ..
: ,, ..
: ..
: !
: ,, .!
: .. .
: .!!
: .. ..
: ..
: ..
: ..
...
: ..
: ..
: ..
..
:.
: ..
: ,, ,, ,,, ,, ,, .. .. ,, ,, .... ,, ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ,,, ..
: ,, ..
: ..
: ,, ,, ..


,,,
,,, : ,,, ,,, ,,, .. ,, ,, ..,,,, ,, ,, ... ,,, ,, ,,
: ..
...
,, ....

: ,,, ,, !!!
,, ...

,, ...


,, ... ,,, ,,

: ,, ...
: ..
: ,, ..
: ! ,, ...
: ..
: ,, ,, ,,, ,, ,, ..
: ,, ...

:,, ,, ,, ,, .. ..
: ...
..
: ...
: ..
......
: ..
: ...
: ,, ,,,
: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ...
: ...

: ..
..
: ..
..
: ..
..
: ,, ..
: fm ...
: ..
: ,, .. fm

..
: ..
: ,, .
: ,,, .. ..
: ...

: ...
....
: ,, ..!!
: ,, ... ..
: ,, ..
: ..
: ,, .. ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
...
: ...
: ,,
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: ..


: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: ,, ,, ..
: ..
: .. ..
: ,, ..
: ,, ..
: ,, ..
: ,, ..


: ..
: ..
: ,, !
: ..
: ...
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ,,, ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: .!
: ..
: ,, ...

: !!.. ..
: ..
: ..
: .
: !
: ,, ,, ***, ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ,, : !
: .. !
: .!
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: .......
: ..
: ..
: ...

,, !!
: ,, ............
,, : ......
: ,,, ..... : : !!!
: .. .
: ,, ..
: ...
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ,, ..
: ,, ..
: ,,, ,, ,, ,, ...
: ,,, ,, ...
: ..
: ... ..
: ,, ,, , ..
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: , ..
: .. ..
: ..
: ...
: ...
..

:
,, !!
.!
: ,,
,, .!
( ) ..
: ,,


: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
...


9 ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ,, ,, ..
: ,, ,, ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ,, ...
: ,, ,, ,, ...
: ,, ,, ...
: ,, ..
: ,, ..
: ..
: !
: ,, .!
: .. .
: .!!
: .. ..
: ..
: ..
: ..
...
: ..
: ..
: ..
..
:.
: ..
: ,, ,, ,,, ,, ,, .. .. ,, ,, .... ,, ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ,,, ..
: ,, ..
: ..
: ,, ,, ..

 
 

 

     
13-04-08, 10:01 AM   : 7
:
:: Oct 2007
: 53753
: 10,534
:
: 740

Iraq
 

 

:
:

: :

 


:


.. : .
..
: ...
...
..
: ,, : ...
: ...
: .
: ...
: ,, ..
: ...
: ,, : ..
: ...
: ... ...

=====================================

..
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
: .
: ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: .
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ..

===============================

..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ,, ...
: ..
: .
: ..
: ...
: ,, ..
: .
..
: ..
: ...

=================================


,,, ( .. ),, . .!!
...
:,, ........,, ..
: ...
: ...
: .. .
: !
: ..
: ,, : ...
: ,, : ,, ,, ..
: ,, ..
: ..
: ,,, ...
: ...
: ...
:,, ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: .
: ,, ...
: ..
: ,, ..

===================================

: ,,,
,, ..
: ...
: ..
:.. .. .....,, ..
..
: ,, .. ...
: ..
: ..
: ...
: ,, : ...
: ,, : .. ,, ..
: .. .
: ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
...

==============================


,, : ..
...
..
: ..
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ,, ,, ..

================================


( )
..
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
: .
: ,, ...
:
...
: ..
: ..
: ..

================================


.. ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: .
: .
: ..
..
: ..
: ..
: ..
: .. .
: ,, ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
..
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: .
: ,, ...
...
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ..
: ...
: ...
: ........................
: ,,, ..
: ,, ..
: ,, ,, ..
: ,, ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: ..................


:


: ..
: .. .....
: .
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
...
: ...
: ..
: ..
,, 塡 ,, ,, ...======================================
..
...
: .
: !!. ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ... ..
: ..
: ,, ..
=======================================
.. ,, ...
: .
: .
: ,, : ..
: ..
: ,, ..
: ,, ...
: .
: ...... ..
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ...
:.
: ,, ..
: ..
..
: ..
: ..
: .. ..
: ..
======================================
: ..
: ,, : .........
: ........
: .
: ..
: ,, : ..
..
: ..
...=======================================

...
: ʿ
: ..
..
: ..
: !!
: ǿ
:,, ..
: ..
: ..
: .. : ..

䡡 塡 ..
: !!
: 䡡 㡡 ..
: ..
: ..
塡 ǡ ..
:..
: ..
: ҡ ..
:
:..
ǡ 塡 : ǿ!
: ..
..
: ..
..
: ..
: !!
: ..
:..
: Ͽ
:500 ..
: 500 ǿ!
: ..
ǡ 塡 : ..
: ..
: ..
: ..
: ..
ѡ ǡ ġ
ǡ 㡡 塡 塡 ..
: ..
: ..
: ..
: 塡 ..
: 㡡 ..
: ..
ϡ ǡ ..=========================================
䡡 ͡ 塡 㡡
޿! ʡ ..
: ..
: ..
: 忿
:ȡ 俿
: ..
: ڿ!
: ..
: ..
: !!
: ..
: ..

: ߡ ..
=======================================
: ..
: ..
: ..
..
: ᡡ : ..
塡 >>> ..
ǡ 졡 ǡ : 塡 ..
..
: 塡 ..
: ..
: !
: !
: !!
: ..
: ..
: ..
: ʡ ..
: ..
: ǡ ..=====================================
..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ߿!
: ο
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
:
..
: ߡ ..
: ..
..====================================

: !
: ڿ!
:
: !
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ,, ..
: ..
: ,, ..
: ..!
: .
: ..
: ...
=============================================
: !!
: ..
: ,, ..
: ...
: ,, .. ,, ... ..
..
: ..
: .
: ..
: ..
: ..
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: .
.
: .!!
: ..
: .
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ... ..
: ,, ...
: ,, ..
: ,, ...
: .. ..
: ..==================================
:. ,, ....
,, ,, ,, ,, ..
: ..
: .
: ..
: .....,, ..!
: ..
: ..
: ..
: ,, : ..
: ...
: ... ...
: ..
: ,,, ..
: ..
: ...
: ..
..
: ..
: ,, ...
,, : ..
: ,, ..
: ..
: ,, ,, ,, ..
: ..
: ...
: ,, ʡ .
=========================================
: ..
: ,, ..
******** ..
: .....
: .!
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
======================================
: 졡 ..
: ᡡ ʿ!
: ..
: ..
: ..
====
: ..
: ..
:NO ..
..
ǡ ..
..
ǡ .. .. ..
:
: ߿!
: ..
: ..
: ..
: 俿 ȿ!!
: ߡ ..
: ʿ
: ..
: ʿ!
: 塡 ..
..
===========================================
....... .
: ..
: ߡ ..
: ..
: 㡡 ..
:ϡ ..
: .!
: ,,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
========================================
.. ..
: ......
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ...
: ,, ..
: ..
: .
: ..
: ..
: ................. ..
: ...
: .. .. ..
....
.! ,, ..
.. ..
...******** ..
,, ..
..
=======================================
: ..
: , : ..
: ..
: .. ..
: ..
: .............
..
: ..
: ..
..

..
...
..
: ..
: ,, ,, ..
==========================================
: ..>>> ..
: .. ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
: ..
....
: ..
..
: ..
: ..
: ...
======================================
..
: ..
: ..
: ,,
: ... ..
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
:
..
...
..
/ ..
: ...
: ...
...
...
,, ...
: ...
: ,, ...
=====================================

................
: ..
...
..
: ..
...
: ..
..
: : ..
: ...
: ...
==========================


.. .. .. .. .. ... ..
********> ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: .
: ,,, ...
: .!!!
: ..
: ..
: ..
: ʡ ǡ : .......
: ,, 䡡 ..
: .
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, !!
: ,, ,, ..
: ..
================================================== ====: ..
: ,, ,, ..
: ..
: ..
: ,, ..
...: ,,
..
: ..
: ,, ..
: ,,,, ,, : !!
: ,, ..
:,, ,, ҡ : ,, ..
: ..
================================================== ====
: ..
: ǡ ..
: ,, ..
: ,,
,, ..
: ǿ!
,, ..
: ..
: ,, ..
================================================== ====
..
:桡 ..
: ߡ ..
: ,, ..
: ߡ ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
:, ..
: ,, ..
: ǿ! ..
: ..****************> 쿿
: ..
: !! Ͽ
:!
: ..
:,, ..
: 塡 ..
: ֿ
: ֿ!********>>( ),, ..
: 䡡 ..
: ȿ
: !!********> ( )
: Կ
: !!
: ..
: ..
: ..
:4+ + + + ++ ..
: ؿ
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: 塡 ..
:ǡ Կ!
: ͡ 俿
: ѡ ..
:塡 俿
: ..
: ..
: 俿
: ߡ ..
: ء !!
:
..
..
: ..
: ؿ
:塡 ǿ!
ᡡ ..
: ..
ء 塡 ʡ ..
: ..
: ..
: 塡 ǿ :ȿ!! ȿ
: ..
: !!
: 䡡 ..
: !!
: ..
: .. ..
: ..
:..
: .!
: ..
: ...
================================================== ===
: ߿
: 塡 ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ޡ 塡
塡 ȡ 䡡

ϡ ..
: ..
: ..
: !
: ..
..
: ..
: ߡ ..

..
: !!
:..
: ʡ ߡ ..
: ..
: ǡ !!
================================================== ====
..
: ..
ϡ ..
:...... .. .. .. ..
: !!
: ..
: ..
: 塡 㡡 ..
,,
( ) 塡 塡 ..
: 俿
!!
: ..
: ǿ! ..
: ..
: 忿
: 塡 ..
: ....
: ..
: ..
:ǡ !!
ǡ : ..
: 忿
: ʡ ..********>>>
================================================== ====
: ..
: ǡ
塡 ..
: 塡 ʡ : ..
: ǿ
: ..
: ..
================================================== ====
㡡 ǡ 塡
塡 㡡 㡡 ..
================================================== ====

: ѿ
: ߿!
: 塡 ڡ ȡ : .. !! ..
: ʿ
:!!
:!
: ʿ! ..
:
: >>>( ѿ) ..
: ..
: ʡ !!
: ..
: ..! Ϳ
================================================== ====
: .. .. ..
: ..
: 䡡 ..
: ..
: ..
: ʿ!
: ..
: .
: ߡ !!
================================================== ====
..
: ǡ :.. .. .. .. 塡 ʡ ѡ ( ) 塡 ..
: ǡ ..
ǡ
..
================================================== ====
塡 塡 ͡ ..
..
: ..
: ..
: ǿ
..
..
=====================================
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,,, ..!!
: ..
: ..
: ..
: ! ..
: ..
: ..
: ..
: ǡ ǡ ..
: ..
: ..
: !
..
: .. ߡ Ͽ!
>>> ..
: ,, ....
: !..
:
: ..
: ..
: ...
=================================
: ,,, ,, ,, ,, ,, ..
..!!
..
: ..
,, ,, .. ,, .. ... ..
,,
: >>> ..
====================================
,, . . ..!
,,
..
,, ...
...
==================================
: !
: ..
..
: ..
: .. .. ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
33 ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ,, ...
: ,,, 7 ,,, ..

... ...
: ..
.. ..
=====================================
: ...
: ...
: ...
: ..
( ! .. .. .. ,,, ..)
: ..
: .. .!!
: ,, ..
: ...
: ...
: >> ...
..
: ,, ...
: ...
: ...
: ..
====================================
...
..
..
: ..
: ...
: ..
: ..

: ...
: ..
: ..
: ,, : ...
: ..
: ...
: ..
: ..
:
,,, .. : .
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
=================================
: ..
: ..
: ..
: .!!
" ..
: ..
: ..
..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: .. ..
: ,,, : ...
: ...
: ...
: ..
: 11 ,, ..
: .
: ..
: ..
: ..
: ,, ...
: ,, ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
..
: ..
: ...
....
.. ... ,, ..
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
...
,, ..
: ...
..
=========================================

: ...
: ,, ...
: ...
: .!
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: .
: ..
: ..
: ...
: ,, ,, ..
...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
====================================
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ........
...


: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ...

================================================== ====


: ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ....
: ...
: ...
: ....
...
: ...
....
:
: ..
: .
: ,, : ,, ,, ,,, ... ,, ,,, ,, ...
...
: ...
: ....
: ....
: ....
: ..


================================================== ====


,,, ... ,,, ;;;;;; ,,,


================================================== ===


,,, ... ,,,
: ,,,,
.....
.....
: ,, ..!
: ,, ,, ...
: ,, ,, ,, : ....
: ,, : ... ...
...


================================================== ==,,,, :
,, ,, ...
: ...
,,, .....
: ******** ......
,, ,,,,
: ,, .... ....
(.. .. ..
.. .. .. .. ...)
... ******** ....
...
...
:
.....
...


================================================== ===


......
....
...
..
..
...
:
..
: ..
..
: ..
...
...
...
: ...
: ...
: ....
: ,, : ...
.....
: ,,, ...
: ,,, ...


================================================== ===


....
:
...
...
: ...

: ,, ,,, ...
: ...
: ,, : : .......
....
: ,,, ...


================================================== ====....
: ...
: ...
: ..
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,,, ..
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
:
.....
: ...
: ...
: ....
: ,, ....
....
: .....================================================== =..
: ...
......
...
: ...
....
...
...
: .....
.. :
: ..
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ....
:
...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: .....


================================================== ===: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ,, ...
: ..
: ...
...
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
: ......
: .....: ..
: ...
... ......
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,..
: ..
: ...
: ..
: ....
...

....
: ...
...
: ...
...
: ..!
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ,, ...
: ...
: ...>> ..
...
: ...
: ..
: : ...
: ..
: ...
: ..
==================================
: ...
: ,, : ...
: ...
: ...
....
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ,, ...
: ,, ...
,, ...
...
...
: ...
: ..
: :
.. ..

...
...
: ..
: ...
: ...
: ...
:
....
: ...
=======================================
...

,, .. .. ...
: ...

: ...
...
,, ...... : ..!
..!!===============================
..(.. ..
.. .. .. .. .. .. ..)
: ...
....
..
...
..
....
...
===================================
( ..! .. ..!! ..!
..! ..!
..!! ..!
..!
.... ..
..!!
..!!)
( ) ...
...
: ...
: ..! ..
: ..
: ,, ...
: ..!
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ........
... .. ...
(.. .. .. .. .. .. .. .. ...)
===================================
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: .. ...
: ..
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
...
: ...
...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
....
...
...

..
塡 ǡ ..
: ..
: ..
: ..
.....
ϡ ϡ ..
:
: ( )
: ..
: ...
: ...
: ...>> ..
: ..!
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,, ...
: ....
: .......
: ..!!
...
: ..!
: 塡 : ..!
: ,, ...
: ,, : ...
: ...
: ...
: ...
: ..! ..
: ...
: ..!!
:.............
: ...
ǡ ...
...
: ,, ...
...
=================================
(... .. ! ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ...)

...
....< >
: ...
==========================================
...
: ,,, ..
:
..
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. ...
: ...
=======================================
(.. ..)
,,, ,, ...
...


< >
: ...
: ...
: ...
: ******** ...
: ..
: ...
: ...
..
: ,,, ,, (!!!) ......
==========================
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ,,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
..
: : ,, .. : ...

...
...
>>>( ):
..!
>>>( ):
..
( ):
,, ...
( ):
..
( ): ..
( ): ,, ..
( ) : ...
( ): :
..
..
..
..
..
..
.. .. ..
=================================
(...!!... .. ..
.. .. .. .. ..
!! ...."".. ......)
....
: ..
: ...
..
: ...
: ...
:
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
,,, ...================================
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
-------------------
...
: ,,,, ...
: ..
: ......
: ,,, ..
...
: ,,, ,, ......
:
....
...
...
...
..!!
...
: ...

...
,, ... ..
...
,,, (... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ...)
....

================================
...
: ...
: ...
: ..!!
: ...
: ..!
: ..!! ...
: ..!
: ..
: ...
: ,, ...
: ...
:
,,
...
: ....
: ...!
: ...
: ...
: ....
...

=============================
,,, ,,, ...
: ...
: ...
: ..!
: ,, ..!!!
: ...
: ..
: .
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: (!!!) .. >>> ..
: ..
: ..
: ..
: ....
: ...
:
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..!
: ..! .. : ... ..
: ..
: ..!!
======================================
: ..!
: ..
: ,, ...
: ..
: ... ..
: ...
: ..
: ...
: 99% ..
: ...
: ..
:
..
: ..
....
...
..
: ..
: ..
: ...
: ,, .....>>
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...

..
: ...
: ,, ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
:..........
: ..
: .!
: .........

...
: ..
: ...
: ...
: .....
=================================
..
: ...
...
..
...
...

 
 

 

     
13-04-08, 10:08 AM   : 8
:
:: Oct 2007
: 53753
: 10,534
:
: 740

Iraq
 

 

:
:

: :

 
: ..
: ..
: ...
=================================
: ,,, ,, ,, ,, ,, ..
..!!
..
: ..
,, ,, .. ,, .. ... ..
,,
: >>> ..
====================================
,, . . ..!
,,
..
,, ...
...
==================================
: !
: ..
..
: ..
: .. .. ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
33 ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ,, ...
: ,,, 7 ,,, ..

... ...
: ..
.. ..
=====================================
: ...
: ...
: ...
: ..
( ! .. .. .. ,,, ..)
: ..
: .. .!!
: ,, ..
: ...
: ...
: >> ...
..
: ,, ...
: ...
: ...
: ..
====================================
...
..
..
: ..
: ...
: ..
: ..

: ...
: ..
: ..
: ,, : ...
: ..
: ...
: ..
: ..
:
,,, .. : .
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
=================================
: ..
: ..
: ..
: .!!
" ..
: ..
: ..
..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: .. ..
: ,,, : ...
: ...
: ...
: ..
: 11 ,, ..
: .
: ..
: ..
: ..
: ,, ...
: ,, ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
..
: ..
: ...
....
.. ... ,, ..
: ...
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
...
,, ..
: ...
..
=========================================

: ...
: ,, ...
: ...
: .!
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: .
: ..
: ..
: ...
: ,, ,, ..
...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ,, ..
: ,, ..
====================================
: ..
: ..
: ,, ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ........
...
....
: ..
: ...
: ..
: ..
: ,, ...
: ...


================================================== ====


: ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ....
: ...
: ...
: ....
...
: ...
....
:
: ..
: .
: ,, : ,, ,, ,,, ... ,, ,,, ,, ...
...
: ...
: ....
: ....
: ....
: ..


================================================== ====


,,, ... ,,, ;;;;;; ,,,


================================================== ===


,,, ... ,,,
: ,,,,
.....
.....
: ,, ..!
: ,, ,, ...
: ,, ,, ,, : ....
: ,, : ... ...
...


================================================== ==,,,, :
,, ,, ...
: ...
,,, .....
: >>>> ......
,, ,,,,
: ,, .... ....
(.. .. ..
.. .. .. .. ...)
... >>>> ....
...
...
:
.....
...


================================================== ===


......
....
...
..
..
...
:
..
: ..
..
: ..
...
...
...
: ...
: ...
: ....
: ,, : ...
.....
: ,,, ...
: ,,, ...


================================================== ===


....
:
...
...
: ...

: ,, ,,, ...
: ...
: ,, : : .......
....
: ,,, ...


================================================== ====....
: ...
: ...
: ..
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,,, ..
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
:
.....
: ...
: ...
: ....
: ,, ....
....
: .....================================================== =..
: ...
......
...
: ...
....
...
...
: .....
.. :
: ..
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ....
:
...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: .....


================================================== ===: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ,, ..
: ,, ...
: ..
: ...
...
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
: ......
: .....


: ..
: ...
... ......
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,..
: ..
: ...
: ..
: ....
...

....
: ...
...
: ...
...
: ..!
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ,, ...
: ...
: ...>> ..
...
: ...
: ..
: : ...
: ..
: ...
: ..
==================================
: ...
: ,, : ...
: ...
: ...
....
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ,, ...
: ,, ...
,, ...
...
...
: ...
: ..
: :
.. ..

...
...
: ..
: ...
: ...
: ...
:
....
: ...
=======================================
...

,, .. .. ...
: ...

: ...
...
,, ...... : ..!
..!!
===============================
..(.. ..
.. .. .. .. .. .. ..)
: ...
....
..
...
..
....
...
===================================
( ..! .. ..!! ..!
..! ..!
..!! ..!
..!
.... ..
..!!
..!!)
( ) ...
...
: ...
: ..! ..
: ..
: ,, ...
: ..!
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ........
... .. ...
(.. .. .. .. .. .. .. .. ...)
===================================
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: .. ...
: ..
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
...
: ...
...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
....
...
...

..
塡 ǡ ..
: ..
: ..
: ..
.....
ϡ ϡ ..
:
: ( )
: ..
: ...
: ...
: ...>> ..
: ..!
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,, ...
: ....
: .......
: ..!!
...
: ..!
: 塡 : ..!
: ,, ...
: ,, : ...
: ...
: ...
: ...
: ..! ..
: ...
: ..!!
:.............
: ...
ǡ ...
...
: ,, ...
...
=================================
(... .. ! ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ...)

...
....< >
: ...
==========================================
...
: ,,, ..
:
..
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. ...
: ...
=======================================
(.. ..)
,,, ,, ...
...
..
=============================

 
 

 

     
13-04-08, 10:16 AM   : 9
:
:: Oct 2007
: 53753
: 10,534
:
: 740

Iraq
 

 

:
:

: :

 

>
: ...
: ...
: ...
: >>>> ...
: ..
: ...
: ...
..
: ,,, ,, (!!!) ......
==========================
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ,,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
..
: : ,, .. : ...

...
...
>>>( ):
..!
>>>( ):
..
( ):
,, ...
( ):
..
( ): ..
( ): ,, ..
( ) : ...
( ): :
..
..
..
..
..
..
.. .. ..
=================================
(...!!... .. ..
.. .. .. .. ..
!! ...."".. ......)
....
: ..
: ...
..
: ...
: ...
:
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
,,, ...
================================
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
-------------------
...
: ,,,, ...
: ..
: ......
: ,,, ..
...
: ,,, ,, ......
:
....
...
...
...
..!!
...
: ...

...
,, ... ..
...
,,, (... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ...)
....

================================
...
: ...
: ...
: ..!!
: ...
: ..!
: ..!! ...
: ..!
: ..
: ...
: ,, ...
: ...
:
,,
...
: ....
: ...!
: ...
: ...
: ....
...

=============================
,,, ,,, ...
: ...
: ...
: ..!
: ,, ..!!!
: ...
: ..
: .
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: (!!!) .. >>> ..
: ..
: ..
: ..
: ....
: ...
:
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..!
: ..! .. : ... ..
: ..
: ..!!
======================================
: ..!
: ..
: ,, ...
: ..
: ... ..
: ...
: ..
: ...
: 99% ..
: ...
: ..
:
..
: ..
....
...
..
: ..
: ..
: ...
: ,, .....>>
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...

..
: ...
: ,, ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
:..........
: ..
: .!
: .........

...
: ..
: ...
: ...
: .....
=================================
..
: ...
...
..
...
...: ..
: ...
... ......
: ..
: ...
: ..
: ...
: ,..
: ..
: ...
: ..
: ....
...

....
: ...
...
: ...
...
: ..!
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ,, ...
: ...
: ...>> ..
...
: ...
: ..
: : ...
: ..
: ...
: ..
==================================
: ...
: ,, : ...
: ...
: ...
....
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ,, ...
: ,, ...
,, ...
...
...
: ...
: ..
: :
.. ..

...
...
: ..
: ...
: ...
: ...
:
....
: ...
=======================================
...

,, .. .. ...
: ...

: ...
...
,, ...... : ..!
..!!
===============================
..(.. ..
.. .. .. .. .. .. ..)
: ...
....
..
...
..
....
...
===================================
( ..! .. ..!! ..!
..! ..!
..!! ..!
..!
.... ..
..!!
..!!)
( ) ...
...
: ...
: ..! ..
: ..
: ,, ...
: ..!
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ..
: ..
: ,, ..
: ...
: ..
: ........
... .. ...
(.. .. .. .. .. .. .. .. ...)
===================================
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: .. ...
: ..
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
...
: ...
...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
....
...
...

..
塡 ǡ ..
: ..
: ..
: ..
.....
ϡ ϡ ..
:
: ( )
: ..
: ...
: ...
: ...>> ..
: ..!
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,, ...
: ....
: .......
: ..!!
...
: ..!
: 塡 : ..!
: ,, ...
: ,, : ...
: ...
: ...
: ...
: ..! ..
: ...
: ..!!
:.............
: ...
ǡ ...
...
: ,, ...
...
=================================
(... .. ! ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ...)

...
....< >
: ...
==========================================
...
: ,,, ..
:
..
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. ...
: ...
=======================================
(.. ..)
,,, ,, ...
...
..
=============================


< >
: ...
: ...
: ...
: >>>> ...
: ..
: ...
: ...
..
: ,,, ,, (!!!) ......
==========================
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ,,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
..
: : ,, .. : ...

...
...
>>>( ):
..!
>>>( ):
..
( ):
,, ...
( ):
..
( ): ..
( ): ,, ..
( ) : ...
( ): :
..
..
..
..
..
..
.. .. ..
=================================
(...!!... .. ..
.. .. .. .. ..
!! ...."".. ......)
....
: ..
: ...
..
: ...
: ...
:
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
8&8
,,, ...
================================
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
-------------------
...
: ,,,, ...
: ..
: ......
: ,,, ..
...
: ,,, ,, ......
:
....
...
...
...
..!!
...
: ...

...
,, ... ..
...
,,, (... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ...)
....

================================
...
: ...
: ...
: ..!!
: ...
: ..!
: ..!! ...
: ..!
: ..
: ...
: ,, ...
: ...
:
,,
...
: ....
: ...!
: ...
: ...
: ....
...

=============================
,,, ,,, ...
: ...
: ...
: ..!
: ,, ..!!!
: ...
: ..
: .
: ,, ..
: ...
: ..
: ..
: (!!!) .. >>> ..
: ..
: ..
: ..
: ....
: ...
:
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..!
: ..! .. : ... ..
: ..
: ..!!
======================================
: ..!
: ..
: ,, ...
: ..
: ... ..
: ...
: ..
: ...
: 99% ..
: ...
: ..
:
..
: ..
....
...
..
: ..
: ..
: ...
: ,, .....>>
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...

..
: ...
: ,, ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
:..........
: ..
: .!
: .........

...
: ..
: ...
: ...
: .....
=================================
..
: ...
...
..
...
...
...

... ...

... ...
-----------------------------------
... ... : ....
... ...
...
..
: ...
...
..
: ..
:
...
: ..
: ..
: ...
: ....
: .. .. ....
: ...
...
: ... ...
: .. .. ...
...
: ...
...
: ....
.. .................................................. .. .. ...
: ...
: ... : 72 : ...
: !!! ...
: ... ...
: ..!!
: ...
: ...
: ... ... : .....
......
...
: ..!!
: ...
:
...
...
: ..
...
...
: ..!!.. .. .. ...
: ....
....
: ...
: ...
...
: ...
: ... ...
...
: ...
...
...
: ..
( )
: ..
: ...
....
: ...
: ...
...

...

.. ...

: ..!
... ....
...---------------------------------

... 7 ...
... : ..!
... : ...
: ...
: .... ..
: ..!
: ...
: .. : ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
... .. ... ..!!!
.. .. ..!! .. ... .... ... .. ...
.. ..
--------------------------------------
...
: ...
: ...
: .. : ...
: ...
: : ...
: ...
..!!
: ...
: ..
: ...
: ... ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: : ...
: ...
: ..
...
: ...
: ..
: ...

: ... ..
: .. : ...
: ...
:
...
..
: ..
: ...
: ...
: ...
....
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: 06 ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...

-----------------------------------
( ) ... ..! ... ...
: ...
...
: ..!!
... .. ...
..!! .. .. ... .... : ..!!

....
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
---------------------------------------------
...
(-------)
... ...
.......
... ...
...
.. , .....
--------------------------------------
...

.. ...
.... .. .. ... ,,, ... : ....
....

...
------------------------------------------
..!!!
...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
...
: ...
...
: ...
: .. ...
: ...
...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ... ...
: ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ..!
: ...
: ...
: ...
:.....
: ...
: ... ...
-----------------------------------------------
...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ....
: ...
: ..
: ...
: ...
: ... : : ...
: ..
: : ...
...
: ..
: ..!
: ..
: ...
: ...
: ..!
: ...
...
: ..
: ....
: .....
: ....
: ...
: ...
: ....
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ....


....
...
: ... ... ...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
..
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: .....!!!!

OoO OoO
(.. .. ... ... ...)

: ...
: ʡ : ..!
... ..
: : ..!
: ..
:䡡 : ...!!
: ...
: ..
:
...
: .. ...
: ....
: ...
: ...
: .. .. ...
: ...
: ... ...
... (.. ..)
: .. : ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: .. ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ( ) ...( ..)
...
: ...
.. : ..
: .. ....
: ...
: ...
: ... ..
: ...
: ...
: ..!!
: ...
: ( ) ..!!!
: ...
: .. ...
: ...
... ...
: ...
: ... ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. ... ...
.. ..
.. : ...
: ... ...
: ...
: ...
: .. ( )
: ..!!
: .. ...
...
...
...
...
: ...
: .. : ..!!
: ...
: .. ... !!
: ..!!
..... ... ..!! ...
... ....
: ...
: ... ...
...!! ... : ...
: .. : ..
: ....
...
.... .. ....
...
: ..!!
: ...
: ..!!!
: ....
:
.....
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...

: ...
: ...
...
: !!
... ...
: ...

: ...
: .. ...
: ...
: ...
: ...
: .. ,, : ..
: ..!!
: .. ... .. : ...
: ..........
...
: ...
: ...
: ...

(.. .. ...)

: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ... : ....
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. : ...
: ...
..
...
: ...
: ..
: ...
: ...
....
... ... .. .. ........................................
-------------------------------------
... ... ..
: ...
...
: ...

: ...
: : ..
: ...!!
: ...!!!
...
...
..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ...
:
: .... : ...
.. .. : ...
: ... : ...
-----------------------------
..
...
...
: ...
: ..........
: ... ...
: : ...
.. ...
: ...
: ...
: .. ..
( ) ....
: .. .. : ... ..
: ..
: ...


: ... ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ....


: ...
: ...
: ...


ȡ 塡 .. ..
: !!!!!!!!!!!!( )
..
..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
..!!!!

OoO OoO
.. ..


(... .. .. .. .. .. .. ...)
.. 29 \8 ...
.. ... ...
: ...
: ... .. : ...
: ..
: ..
: .. .. ...
: ...
: ..
: ....
... : ...
: ,,,, ...
: ...
: ...
...
: ..
: ,, ...
: ..
: ...
: ...
...
: ..! .. ...
: ...
: ..
: ...
: .. ...
...
: ..
...
: ..
: ..
...
...
...
: ... ...
: ..
: .. ...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
...
: ...
: ...
....
...
: ...
...
: ...
...
: ...
: ...
..
..
: ...
: ..
: .. ...
: ...
: ...
: .. ...
: ..!!
: ..!!
...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..!!!
: ...
...
: ...
: .. ...
: ...
: ..!!
: ... ...
-----------------------
...
: ...
:,,, ..
: ..!
: ...
: ...
: ...
: .. ...
: ...

... ....
: ...
: ..!!
: ...
.. : ...
: ... ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ... ...
: ...
: .. ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ... ... : ..
: ...
: ..!!!
...
..
.. ...
.. ... ...
...
.. ...
-------
..
: ..
: ...
: .. ...
: ..!
: ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
... ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
..
: ... ..
..
: ..
...
((.. .. ... .. ..))
.. .. ... .. ... ...
...
..
.. ...
.. ..
...
..
: ..
.. ..
.. .. : ..!!.
.. .. ..
: .. ...

___________________
.. ... .. ...
... ... ...
________________________
.. ... ... .. .. ... ...
...
..

--------------------------
..

((.. ..!! .. ..))
... ..
...
... ...
: .!!!
: ...!!
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..!!!
: ...
.. ..
: ...
: ..
: ...
: ...
: .. ...
: ...!!!


... 
 

 

     
13-04-08, 10:20 AM   : 10
:
:: Oct 2007
: 53753
: 10,534
:
: 740

Iraq
 

 

:
:

: :

 
(( .. ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ....))


,,, ... .. ... ...

___________________
...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: .. ...
: ..
: ..
: ...!!!
...
...
: ...
: ..!!!
: ...
... ... ..
: ..
: ..! ....
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: .... ...
: ...
: .. .. ...
...
: ..
: .. ....
,, ... ....
: ...
...
: ...
,,, ...
... ... ..
: ... : ...
...
...
:
,,, .. ..
...
..
: ..
: ...
: ,,, ...
: ,, ...
: ..
: ..
: ...
: ... ..
: ...()
: .. ..
: .. ..!!
: ..
: ..
: ..
: ..!!!
..
..
: ..
..
: ..
..
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
.. ..
: ..
...
...
: ...
..
: ..
: ...
...
: ...
: ...
: ..
: ..
.. : .. ...
: ..!! ...
: .. ..
: .. ..
: .. .. ..
: ...
: : ...
_______________________
...
...
...
...
..!!!!
: ..!!
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
...
...
: ..
: ...
: ..
: ( ) ..
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..
: ..
: ...
___________
..
: .. ..
: ...
: ...
: ..
: ..
: .... ...
...
...
: ...
..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: .. : ...
: .. ...
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: ...
: ..
: ...
: ...
...
: ...
: ..
: ..!!
: ..
: ...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ..!
: ..
: ..
...
...
: ..
: ..
: ....
_____________
..
..
: ..
: ...
..
...
...
: ..!
: ..
: ..
: ..
: ..
: ...
: ...
: : : ...
: ..
: .. ..
: ...
: ... ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...!!!
: ...
: ..!!
: ...
: ...
: .. ...
: ...
: ...
: ... ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: .. ...
... ...
: ...
: ... ...
.. ...
...
...
: ...
...
: ...
..
: ...
...
: ...
: ...
: ,, .. ..
: ... ..
: ...
: ....

.. ...2 ,,, ..!! ... ,, ... ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ...
,,, ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ..!
: ..
:, .. ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ....
: ...
: ,, ...
: ..
: .. : ..
: ...
: ..
: ..
: ..
: ..
...
.. ....
...
: ...
: .. ...
: .. ..!!
: ...
: ...
: ..
: ...
...
..
: ...
..
: ...
: ...
: ..
: ...
...
: ...
: ..
: ...
...
: ,,, ...
: ,,, ...
: ...
: ...
: ...
: ,,, ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ... ....
: ...
...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
...
: ...
....
: ...
: ...
: ...
: ...
: ... ...
....
..
: ...
: .. ... ...
...
: ,,,, ,, , , ,,, ,,, ...
: ..
: ,, ,, ,, ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ..
: .... : ...
: ..
: ....
...
: ...
: ... ...
: ...
: ...
: ...
: ... ...
-------------------------

...

: ...
: ...
: ....
...
..
( ) :
...!!!
( ):
... ( )
( ):
...
):
...
( ):
...
):
,,, ...

( ):
...

):
...
..
:
...
( ):
...
:
...
( ):
...
8:30
( ):
...
:
...
( ):

...
:
...
( ):
.. ...
:
...
( ):
...
:
....
( ):
..
...
...
....
... ..
: ...
: ...
: ..
: ...
....
..
: ..
: ... ...
...
: ...
..
: ...
: ...
...
: ..
: ...
: ..
: ....
...
.. : ..
: ..
: ...
...
: ...
: ..
: ...
...
...
...
-----------------------
...

..!!
: ,,, ...
....
.... ... .. ...
...
: ...
: ..!!
: ..0
...
: ...
--------------------
... ...
: ..
: ..
: ..
: ...
.. ....
,,,, ...
...
.. ...
,,, ( ) ...
...
--------------------
...
: ...
: ...
: ...!!
: ...
: .. ... ...
: ..
: ...

... ...
...
: ...
: ( ,,, ,,,)
...
: ...
: .. ...
: ..
: ... ...
: ...
: ,,, ..
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ....
: ..
: ....
: ...
: .. ...
: 2000 ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ...
------------------
!!! ...
>>>> ...
: ...
: .... ...
..
: ...
: ..
: .!
: ... ...
: .. : .!!
...
: ...
: ...
: ...
: ,, ...
: .. ..
,, ,, ,, ,,, ,,,
.
: ..
: ..
: ... : ...
: ...
: .. ...
: ..
: ...
: ...
: ...
: ..
: ...
: ... ...
: ...
: ..
: ...
: ...
: ..
: ..
-------------------

: ..
: ...
: ..
: 31 ... ..
...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ...
: ...
: .. ... ...
..
: ...
: .. .. ...
...
: ...
: ..
: ...
: ...
...

...
: ...
: ...
: ..
: ..
: ..
: ...
: ..
: ,, ...
...
: ..
: .. ...
: ...
: ...
: ...
: ..


..

. ... ....
...

...

 
 

 

     

()
facebook« .. | : »08:18 AM.


 

 Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.