liilasvb3@gmail.com  > > >


 
LinkBack (3)
19-10-12, 12:46 AM   2 links from elsewhere to this Post. Click to view. : 1
:
:: May 2011
: 224710
: 3,261
: !  !  !  !  !  !  !  !  !
: 1223

SaudiArabia
 

 

:
 !
:

:
:

  
 

 

  !  

19-10-12, 12:47 AM   : 2
:
:: May 2011
: 224710
: 3,261
: !  !  !  !  !  !  !  !  !
: 1223

SaudiArabia
 

 

:
 !
:

: ! :
: :

 

♪ ' ♪ '
:: ..
" "

( ) .

..


(( ))::
♪ ' ♪ '♥ ┄┉⌣♪ 1 ♪ ♥ ┄┉⌣
:::


::

♥ ┄┉⌣ ♥ ┄┉⌣


♥ ┄┉⌣ ::

::

~ ۋ
ۋ ~~ ~
^^ ~ ~ ڡ

♪.... .. ♪
...
....
.... ..:::

♥ ┄┉⌣ ڍݛ♥ ┄┉⌣ ♪
::


..
~~~ ~~~~


::
:::


::


::


::

::


::


::


::


:::


::

::


::::

::

::


:: .


::::

::


::

"ܡ ":: .
3


( )♥ ┄┉⌣ ♪

!!
!

♥ ┄┉⌣ ♪::
( )::


:::


:::::::::::

::" " ../
_______ : !

. . . . . . /
_______ , [ ]

.. ( )
_______ - !!:::::


:::::
::

::

:::

::

:::


::

:: :::::

:::
....................................
::


♪ ♪

♥ ┄┉⌣ ♪[ ]
..
( )
xxxxx . .

..
..
. .

.... !
. .
..
[ ] :


.. .
♥ ┄┉⌣ ♪
::
:: .....::


::


::


:: ::


:: ..


::


::

::::


::

::: ..:: ( )


:: ( )

:::
:::


:::


::

::::


:::

::::::


::

::

::


::

:::

::

::


::


" "

 
 

 

  !  
19-10-12, 12:49 AM   : 3
:
:: May 2011
: 224710
: 3,261
: !  !  !  !  !  !  !  !  !
: 1223

SaudiArabia
 

 

:
 !
:

: ! :
: :

 

♥ ┄┉⌣ ♪ ♥ ┄┉⌣ ♪


♥ ┄┉⌣ ♪


________ .. !


________ !

[ ] ,
________ !


________ !!


________ !

.. :
________ !


________ !


________ !


________ .. !

..
________ .. !

, , ,
________ , , : ( ) !

[ ] ..
________ | | ... !

, , , ,
________ , !


________ ( ) !

♥ ┄┉⌣ ♪

::

::

::

::

::

::

::

::
::

::

:: 20

::

::


::

::

::

" "::
( )


london south bank university))

:
::

♥ ┄┉⌣ ♪

!!

" " }-
!!
/ \
!!
.. " " ,
!!
....

♥ ┄┉⌣ ♪

♥ ┄┉⌣ ♪

!
.. ( )
"

/


. . .. . . .... .
"
/
. .


-
(

♥ ┄┉⌣ ♪
:::

" "::
:::

:::

ܡ

::

:::

..


& &

...


::

(1)
. .
. .

(2) :
... . .
: ͪ . .
ۆ : . . !

(3) :
. .
ʪ . . . .

(4) :
ﺂ . .
. .

(5) :
. .
. . ""

(6) :
. .
ۆ ٺٺ . .
ۆ . .
. .
. . "♡"

(7) :
. . !

. .
. .
!
. .
. .
. .
..

(8) :
. .
. .

(9) :
. .
. . !
 
 

 

  !  
19-10-12, 12:54 AM   : 4
:
:: May 2011
: 224710
: 3,261
: !  !  !  !  !  !  !  !  !
: 1223

SaudiArabia
 

 

:
 !
:

: ! :
: :

 

::
♪ ' ♪ '

♥ ┄┉⌣♪ 2 ♪ ♥ ┄┉⌣


♥ ┄┉⌣ ♥ ┄┉⌣♥ ┄┉⌣♪

!!
!!
' '

.. !
.. ..
.. !!
!

( ) , !
..
..
...
:
........ !!
..................... !!
...
... !

..
..
.
...
... !!

♥ ┄┉⌣♪
3


:::::

:::

:::

::

:::

::


:::

:::

:::::::::

::


::

:: 31


::: 16::

:::

::


::

:::::: .

::♥ ┄┉⌣♪

ﻧ ʘ
/ ﻓ !
ﺂﻧ ﺳ ﺂﻟ
ﻓ . . / ʘ !
ﻟ ﺂﻟ'
!
ﻧ / ʘ !
ﻧ / ʘ !
ﺗ ﻟ ﺂ

ﻗ . . ﺗ !
. . / !
ﺂﻟ
!
ﻟ ﻓ ј '
ʘ
ﺂﺑ Ѫ . . / ﺗ
ۅ !
ﻋﻟ ﺂﻟ ..
ﻟ ʘ .. !

♥ ┄┉⌣♪::


:::


:::


::

:::

::


::: ....

::::

::

::: 4 2 3

:::

::

::: ..

:::

:::16

10 3

7


( )6 3


( )
♥ ┄┉⌣♪


..( )
( )
..
..
..


..
..
..
..


.. ..
.!
.. ..
.!
.!
.!
..


..


.. / .!


..
..

..

♥ ┄┉⌣♪♥ ┄┉⌣♪ ♥ ┄┉⌣♪
♥ ┄┉⌣♪
!
.. / .. !.. !
!!

.. !
!
!!
!


.. .. / .. !

!
♥ ┄┉⌣♪

:::

::

::

::


::: 3


:::


:::

:::


:::


::


::


:: ...... :::

::

::


:::

:::
::

:::


::

:::

::

::


:::

:::
::

:::

::
::


:::

::


::


:::

::::
::: 
 

 

  !  
19-10-12, 12:55 AM   : 5
:
:: May 2011
: 224710
: 3,261
: !  !  !  !  !  !  !  !  !
: 1223

SaudiArabia
 

 

:
 !
:

: ! :
: :

 

♥ ┄┉⌣♪ (London) ♥ ┄┉⌣♪


" "

3::..:::
:::


::::: ::


::

:::

:::

:::


:::

:::

::: ..:::

:::::: ..:::
::

:::


::::::


:::


:::

♥ ┄┉⌣♪ ......{ Italia} ♥ ┄┉⌣♪


♥ ┄┉⌣♪

.. " " ,
( )

: ... ... !
/ . [ ]

.!! " " .. !!.
( ) , - ,

[ ] . .
: .. .. { ..! . :

" " . . .
! - .

( ) !! , :
" " .

- , , :
" " [ ]

- .. . . ( )
- , .

. . . . ( )
:: :: ,

" " :
{ } . . /

.. // // ,
. .

[ ] /
..... . .


♥ ┄┉⌣♪


::

::: 24

:::


:::


::

:::

::

:::

:: .....

::

::
:::

♪.. ♪..

~~ . 1996 . .. ~~


::

:::

::

:::

:::

:: :::


(( ))::

:::


:::


♥ ┄┉⌣♪

ʪ ! (
ﺈ )
ﺈ ﺄ !
ﺈ !
 "
: )
ڐ Ѫ .! . .
ﻣ Ϫ !
ۆ ' ...
Ѫ ( Ϫ )
ﺄ ( )
'
ﺈ ﺂ !
ﺄ ﻟ ( ﺄ )
ﮪ̲ Ѫ
" ..!
'' [ ]
ۃ !

! '
ﺄ'
ﺄ'
ﺄ'
♥ ┄┉⌣♪♥ ┄┉⌣♪ ♥ ┄┉⌣♪⌣♪
⌣♪
⌣♪


...


...

...
⌣♪
⌣♪
⌣♪~~ ~~<<
<<::

:::
:::

:::( ):::

:::

::::

:::

::

:::


::: 8


::
::: .


:::::

:::


::


:::
.........................


& &....

ٓﻣ̝̚ﺳ̶̉ ﭑٺ ♥

ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻧڳ ﻟι ﺗﺟ ﻣﻥ̴. ﯾڳ
̵ ﭑ ﯾﺣ ﺑڳ.@. .!</3


ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻧڳ ﺗﺣ ﭑﻧﺳιﻥ̴
... ̵ ﻣﺳﺗﺣﯾ ﺄﻥ̴ ﺗι.@. .!ﭑ ﭑﻟ
̵ ﭑﻥ̴ ﯾﻣ ﺑﻋﯾﻧڳ.ﭑﻧﺳιﻥ̴.@.
̵ ﮬ ﺣ .!(n)</3


ﭑ ﭑ
̵ ﺄﻧڳ ﺗﺣ ﺷﺧ ﺄﻧ.@.
̵ ﺑﺣﯾιﺗ ﻣڳﻥ̴ .!


ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻥ̴ ﯾڳ ﭑﺣﮬ ﭑﻧ ﺗﻋﻟ
̵ ۆﻟڳ ﺗﺻﻗﮧ ﻟιﻧڳ.ﺗﺣﺑﮧ.@. !


ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻥ̴ ﺗﺑﺗﺳ ﻣﻋڳ
̵ ﻋﻟ ﺷڳ ﭑ.@. . !


ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻥ̴ ﯾﺟﺑڳ ιﻟﻣﻥ̴ ﻋ̝̚ﻟ ﺷ
̵ ﭑﻧ ﻟιٺﯾϪ.@. .!


ﭑ ﭑ
̵ ﭑﻥ̴ ﺗﺷﺗι ﻟﺷﺧ
̵ ﮬ .@.:!</


 
 

 

  !  

()

(Tags)
, , , , , , , ,
facebook« : | »


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: https://www.liilas.com/vb3/t181316.html
For Type
Untitled document This thread Refback 14-03-15 10:01 AM
Яндекс This thread Refback 25-09-14 08:13 AM
أبوي رباني على قوة الباس ركز This thread Refback 05-09-14 04:27 AM


09:51 AM.


 

 Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.