liilasvb3@gmail.com


  > > > 
LinkBack
27-09-09, 08:37 AM   : 46
:
:

✿ ✿


: Jun 2009
: 146680
: 19,408
: ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ
: 4020

SaudiArabia
 

 

:
ΑĽžαεяαђ
:

: ΑĽžαεяαђ :

 {.. .|~..

..|~..!

|..~!!
|[ ]|
..
,
.. !
.. " " " "

.. ..!!
: .. ,, !::: ..: !: ..: .. ..!.. " .. "
.. ..!!


,," " ..

" !!


! "


..!!!!!

..!!


.. " "..!!: .. !: .. ,,: .. .. ,, .. ..!!.. .. ..!!.. : ,, ,, ..: .. .. ,,: .. ,,: ! .. " ": .. .. !: .. ..!!: ..


: .. .. .. !: .. .. ,,: .. .. .. .. ,, !!


..
....

..!!


..
....

.. ..!:
:
:
..~


} .. {
|..~ "
: !: .. ..!" " .. :: ..!: ..: !: ..!: ..!:: !:: .. .. .. ..!.. .. ..!


::: ! ,, .... : ..: ..!" .. ".. ,, ..: (
" " .. .. ....!!
.. ..!!: ..!.. : .. ..!.. .. : !" "


.. : ..: ..!: .. .. ,,: " ".. !.. .. ..!!


.. :: ..!!: !.. : .. " " .. .. ..!
.. .. : " ": " ".. " "


:
:
:~...}


.. ..!


.. ....


..


" "tv
.. " "


.. ..!


..!!" " ..!!.. ..!!.!


..!!!!!!.... ..

..

.. ..!!


.. ..!!


..!!


" recorder "


.. .. ..!
.. ~
..
..
.. ..

.
.
.

..
" " ..
..
. ~


.
.
...
..
..
.. !!.. .." .. "
.. 11


..!!.. ..


..


.. .. 4 ..!!..


!
.. ..!!..


......!!

:
:
:

..~!


.. ....


..!.. .... .." "..!!

: ..!: ..: .. ..!:: .. .. ..: .. ..!..


. !.. ..

!


: .. ..!


: ..: .. .." " : .. .. ,,: !.. : ..: .. .. .. .. ,,:: ..


: ߿!: !


: .. ..: 20 ..: ,,: .. .. ,,
: .. ..!
!


" "


!

,,!


9 10 ..!!..


..!!!!!:
:
:


: .. ,, ..


: ..

: ..!: ,, ..: .: .. .. ,,:


: ..


.!
:
:
:
●●

...
......................
..
}
●●


: .. !: !!: ..!:


: .. .!: .. ..!


: .. " ": .. .. " "" " .. .. " " " "


" " ..!
" " .. ..!.. .. !!: ..


: .. ..:


: ..: !!: ..!!: !!!!!!!!" " ..!


.. ..

..: .. !


.. ..!


..!!


...!!


.. ,, ...!!: ..


: !


: .. .. ,,: .. !


:.. .......!!" ".... ..!


.. " "


100 ..!


.. .. ..!!: .. !


" " : .. ,, ..!: !


: ..: !: ..!: ..!:.. : !: .. ..!!: ... ..!: ..!: .. ..!!


.. : .. ..!!.. " " ....!:
:
:

...{.. .. !!


.. .. ..: .. !: ..!" " .. : .. ..!
: ..!" .. .. " : ..:: ..!.. ::.. ..!!..!!.. ..!!.. ....!!1 % .. !!: !!" " ..


: . . !! .. : ..!.. : .. .. ..!!" "


..!!


.. .. !!


: !: .. .. .!.. .. ..!.. : ..: ..!
: ..!.
..

..!: .. !: .. ..!!..!

.. !

.. .. " " ..!!.. : .. !: ..!!: ..!: ..!


: ..!.. ..!


.. ..


..!!!!.. ..


.. ..: (


.. .. ..!: ..!" ": ..!


: .. ...: !: .. " " .. ....


: ..!!


.. ....!


!!: ...!!: .. ..!: ..: ,, ,, ,,: .. ,, ..!.. .. !!


..

..!.. ..

...!!.. ,, ..


..!!..!!.. ..!.. .. " " :.. " " .. : ..!: !!: " ": !: ..: .. !: ..: .. ..!:.. ..

,, ..!!


.. : !:: .. !: ..!!!
.. .. : ..!!.. .. ..


: .. ..: ..: !!: ....
.. ..
: .. !!,, ..!: ..!:: .. !" .. ".. ..!!
:
:
:
..!!

.. ,, : .. !: .. !!: ..: .. .. ..!" " .. : ..!:: ..: ..:: !: !!: !!!!!!!!!
.. .. ,,


.. ..!
:.. ..!!


: !!: !!.. " " .. ..!
:: .. ..!: .. !.. " " .. ..!.. .. ..!!" .. .. !! "
:
:
:

..~
{... ..!!


{...!!
.. ..


: .. !.. .. !: .. .. .,,: !!: .. ...!!: ..: .. .. .. ..: ..: .. ,, ..: ..
.. :: .. ,,


: ..!: miss match ?? !
: ..:


: .. " lost ": ..: ..!!
.. ..


" " ..!


.. :: ..: .. .... :: !: ..: ..!!.. .. : !!: !: ..!: ..!!: ..!!!: .. ..!: !!: .. ..!!: ..!:" ..! "


.. : .. ..
" .. " .. : ..: .. ..: .. .. .. ..!!.. " .. .. " ...!!:: !!: ..: .. .. !!: .. ....!!.. " " .. .. " ..! ".. ..


...!!


.. .....!..


.. !
!!.. .. !!


..!!..: !.. ,,


..!!!,, .. .. .. .... .. .. ..
" " ..!!..!:: .....: .. .. ,, ....


.... !!!


.. !!:
.. .. " " ..: !.. .. : .. ..!..!


: !: .. .. .. ..!: ..:.. ,,


" " .. ..!!


..!!" ".. " " .. ..!!..

.... " " ,, " " ,,


..


.. ..


.... .. ,, .. ..!!.. ,


" "
:" " ,, ,, " " ..!!


:
:
:.. .... .. ..!!!


..!.. !


" " ..


..!


..: !: ..!: !


.. .. .. : ..!" .. ! .. ,, ,, ":
:
:.. : . !!!: .. .. .. ..!: ..!: .. ,, ..!.. : " "" " ..


..!!
: .. ,,.... : .. !.. : ..: .. .. .!: .. ..


: !: ..
: .... ..!


: !.. : .. ..: .. .. ..: ..: .. .. .. ..: ..


:
:
:


.. .. " " ..: !.. .. : .. ..!..!


: !: .. .. .. ..!: ..:.. ,,


" " .. ..!!


..!!" ".. " " .. ..!!..

.... " " ,, " " ,,


..


.. ..


.... .. ,, .. ..!!.. ,


" "
:" " ,, ,, " " ..!!


:
:
:.. .... .. ..!!!


..!.. !


" " ..


..!


..: !: ..!: !


.. .. .. : ..!" .. ! .. ,, ,, ":
:
:.. : . !!!: .. .. .. ..!: ..!: .. ,, ..!.. : " "" " ..


..!!
: .. ,,.... : .. !.. : ..: .. .. .!: .. ..


: !: ..
: .... ..!


: !.. : .. ..: .. .. ..: ..: .. .. .. ..: ..


:

..!

( )
~
. .


..
.. ..!!: ..: !: ..!: .. !: .. ..

: .. !!.. : .. ..: ..!" " : .. .. !: " " .. ..

: ..!: .. ..: ..: .. !: ..: .. ..!: .. ..!: !: .. ,,

:: ..!!.. ,, ..!!......!!!!!


.. ..!


: !
.. .. !!!


!


!
.. .. ..


" "..!!
..


" .. .. .. .. .. .. !


!!


" " .. " " .. "

.. ..!!


..

.. .. ..!!.. { !


..!


!


!!.. .. !!


!


.. !!!!!.. .... ..!
!!


! !..

.. .. ..!....!!


!!" " .. " " ..!!!!.. .. ....: !
.... ,, ..


..!!..


..

!.. ..


..!

..!...!!


..!!..


.. ,, ..


" " ...... : ..!" " .. ..


..!.. .. ..


.. ..: !!!!!

:
:
:..|~..!
..} 
 

 

  ΑĽžαεяαђ  
27-09-09, 08:42 AM   : 47
:
:

✿ ✿


: Jun 2009
: 146680
: 19,408
: ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ
: 4020

SaudiArabia
 

 

:
ΑĽžαεяαђ
:

: ΑĽžαεяαђ :

 {.. .|~..

..|~..!|..~!!.. .. !


..


.. .., .. " " ....


.. ..!


:
.. ,, .. .... !


!!


!!


!!..


!....!!!


!!!
: .. .!!
.... ,,...!!!


!
!!


..


!!!!!!!


!!


,,,!!


.. .. !


! .. .. ..


!
.. .. .. ..!!

: ! !


..!!

..!: ..!.. .. : !: ^^: ... : )
.. ..!!.. ..!!..!!


.. .. ! ......!!!!!.. ..!!..


:.. : ..!..!


..


..


..


!: !: ..!!.. : .. .. !.. : .. ..: !!!!: !!: !!! .. !: .. !!: !: " " .. " " ..!!!


!!.. !


!!.. !!!
!!.... !
..

..

( )
..!

" " ..
..!

" "
..!

.. .. ..!


..

: .. ..!: .... .. ..

..
.. .. : .. !: .. ..!
: .... .. :.. : ..
: .. !.. : ..!!...... : " ":..!!.... .... .. .... ..!..


..!...:.. ..:..


:: !.. : .. .. .. .. .. !: !!: .. ,, ..!.. : .. .. .. .. ..


" "
: .. ,, .. .. .. ...!: .. ,, !: ..: ..

: ....!!: .. ! .. !!
!: .. ..!! ,, ,, !:: .. .. ,, ..


..!

: .. .. ,, .. ..!!: ..: !: .. ,, ,, " " .. ..!" " .. : .. ,, .. ,,: !: .. .. .. !: !: .. ..!! .. !!:: .. .. ..!!:: .. !: ..!!: !!: .. ..


:.. : .. .. ...!!.. : ..!.. .. { }
... " ~
.. .. ..
......... ~ ,, ~ ...!!.. : .. ..!!


: !!: .. ,,


: ..!" " : .. ..... ,, ..


..!
: ..!!


.. .. .. : " " ..!!


" ".. : ..: !: !: ..! ..!!.. : .. .. .. ..!!
.. ..
.. .. " " .. ! .... : ..!: ...!: .. ..!


: .. ..!

: .. .. !: .. ..!
..!


:
:
:
{}.. ..!!: .. .. .. ..!! !: ..!: .!.. ..!


.. ..!!: ..!.. .. .. ..


.... .. .. ..!.. " ..! "..!!.. .. .. ..!!.. ..!.. !!


.. !! .!


!


..!!:


.. !: .. ..

: ..! ,, .. .. ..!!

..:: ..!: .. ! .. .. !: .. ..!: !!

:
:
:

..!" " .. ..


.. ..

..: .. !!.. " " .. ,, ..


.. .." .. .. ! "..


.. .. .. ..!.. ..!!


: .. ..!
: ..: .. ..!!


.. .. !: ..!


: .... : ..!!: ..!!" " .. ..!!.. .. : .. ..
.. : .. ..!: .. .. .... " .....!!! "
: ..: .. ,, .. ..!!:
:
:

..|~


: ! ...........
. . . ( )

.. ..


.. " .. ...! ".. ..: .. !: !.. : ..!.. : .. .. !: .. !: .. .. .. ..!!: .. .... .. .. : ...!!: !:


.. .. .. ..!!


: ..

: ..!.. : !!: !: .. .. !.. " .. ": .. .. !!


.. .. .. .


.. .. .... ,, .. : .. .. .. .. ,, ,, ,,: .. .. . ..!!


" " : . .. .. ,,


: .. ,, !: .. .. ,, .. .. ..!.. : ..!!: .. .. ..!: ... .. .. ..!!
.. .. .. .. ..!


.. ..!!: .. ..!! ..!.. !!

!


.. !.. ,,


.. .. ..!!

:
:
:


.. .. ,, ..!!


..! : !!: .. .. .. .. .. " " ..!!: .. !
.. ..!: .. .. .. ..!: .. .. .. .. ,, ,,.. ,, ,,, ..!!: .. .. ..!!: ..: .. .. .. .. .. ,, ..!!: .. .. ...!!: .. ,, ..: .. !: .. ..: ..!: .. ..!
:
:
:
|!~...}
.. .. ..


.. .. .. .. " " .... ..


.. .. ..!


.. " " .. .. .. .. !!.. .. " " ..!


..!

..!!: ..!!: .. .. 48 .. .. .. ...!!: .. .. ..!!


: 100 .. ..!: .. .. ..!!

: .. .. ..!: .. .. .. .. ..!!


: ,, ..!


: .. .. .. .. .. .. ..!! ..!: .. .. .. ..!.. : ..: .. ..!!: !: .. ..: .. .. !: .. .. .. .. .. ..!!.. .. .. 1% .. .. ..!!.. : .. .. .. .. .. .. ..!!


.. : !!!!: .. .. .. .. . .. .. ..!!: ! .. .. .. ..!!


: .. .. !!


: .. .. .. .. .. !!: .. ,, ,,,!!: .. .. .. .. ..!!: .. ..!!: ..!!: ..!!:
:
:

: .. ..!:.. .. : .. !: ..!!


: ..: .... : ..: .. " " .. .. .. .. !!.. : .. ..!


: ..


: .. ...!: .. .. !


: .. !: .. ,,: !: .. .. ..: .. .. .. .. .. .. ..!: ..!!: .. ..!!: .. ..!!:: .. ..!

: .... .. " " .. : ..!!.. .. : ..!!.. .. : .. ..!

: .. !!:
:
:

|!~...}

.. .. !!


.. .. .." " .... " " .. .. ,, ..!!!!!


" .. .. .. !! "" " .. ..

" " ..!!


.. .. .. .... .. .. .. 17 ..!!


.. .. .. " " .. .. .. .. " " ..


, " " .. .. ,," " .. " " .. " " ..!!


.." ....! ".. ..!!


.. .. " ..!! " .. ..!!!

: !: ..: !: .. ..: .. .. !.. : .. .. .... .. .. .. : .. .. .. ..: ..:: .. ...^^.. ..!" " ..!!: !: .. !: .. .. ..!: ..^^.. .. " "


.. .. .. .... .... " ". .. ...

...... " " ...!!

.. " ...!! "

......... ~
......... ~
......... ~

...!~


.. .. .. .. .. .. ..!!!
.. : !!!!!: !! !.. .." "" ".. : ..!!
.. .. .. ..


.. : !!: !: " ".. : !!.. " " .. ..!!: .. ..!!: ..!: !: .." .. .. .. " : .. !" .. " : .. !: ..!!.. : !: .. ..!: .. " " ..!: ..!: .. .. .. .. ..!: !! .. .. .. .. ..!!: !:: !

: .. .. ..!
" ....!! " .. .. : !!!: ..!!: .. ..!!


:
:
:

[ ]

[ ] ,

" "

,, ,, ,

-| |-

[ ] ,.. .. .. ..


.. ..!!


" .. !! "
.. ..!!.. : .. ..!


: ..: .... .. ..!!


.. " ....!! "..!

"
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
"
.. !!

!!


.. !!!!!!!


.. .. 5 .. !!.. ..: .. !: ..
" .. "..


..!!.. .. .. .. ..:.. .. .. !.. ..


..!!


" .. .. !! "
.. .. .. .... ..!!!!.. " "..!" .. ! ..:
.. .. .. ....!! "

.. .. " " .. !!


!" .. !! ": .. ..!!

| ב | . !


בּ . !
ב

בּ ~
בּ ב . .
,


.. ~!


..: ..!: .. ..!!: ..!!

: !:.. : .. ..!!.. .. : !.. : ..: ..: .. ....


.. ..: .. ..!..

" " !.. : .. .. ..!!" .. .. .. .. .. ..!!
" "
.. .. : .. ..!

| |

!

~/

~
❀---
---❀


:
:
:
..!!
..
..
..
..
..
..
..
..
..!!
..
..!!
..


.. .. !

.. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. ,, ..
...!

.
..

.. ..!!

.. .. .. ..

..

.. .. " " ...!!!!..

.. !!

!
..!

.. ..!!

.. ..

..

.. 27 ..

.. ..

" " ..!!

.. .. ....

...!!

" .. .. "

10 .. .. .. .. .. .. ..!!

: !

.. !!!

..

.. .. ..!

.. .. .. ...!!

.. .. : !

.. .. ..!

.. ..

..!

.. ..

..
..

.. .. !

.. .. .. .. ..

.. .. ..

..

.. .. " " .. ..!!

.. .. " "

" .. . "

: !

: .. !

.. : !!!!

.. .. : !


!

.. .. .. ...!!

: .. .. .. ..

" .. "

: .. .. .. ..!

..

" " ..

: ..!

: .. .. ..!!

: .. !

: ..

: ..

:

" " .. .. : ..

..

.. !

!!!

: .. .. .. .. ....!!

.. .. .. .. .. ..!!

.. .. .. : .. .. .. ..!!

.. .. : !

: .. ...!!

.. .. .. !

.. .. : .. ..

.. .. .. : .. .. !! .. .. ..

" .. " : .. ..!!


.. .. ..!

.. .. ..

: !

[ ]..
....
............==....
..
,


.. .. .. !

: ! .. !!

.. .. 12 ..
12 12 .. !!

.. : .. ..!

: .. ..

: .. .. ..

.. .. .. : .. ......!!!


:
:
:..
.. !!

.. " " ..
.. ,, .. !

..

.. ..


.. ... ... .. ..

.. .. ,,

..!!

.. .. ..

" .. .. "

.. .. .. .. .. ^^.. ..!!!!!

.. ..

.. ..!" .. "

" .. .. ! "

" .. .. "

" .. "

" .. .. .. .. ....!! "
:
:
:..|~..!..}

 
 

 

  ΑĽžαεяαђ  
29-09-09, 04:48 AM   : 48
:
:

✿ ✿


: Jun 2009
: 146680
: 19,408
: ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ
: 4020

SaudiArabia
 

 

:
ΑĽžαεяαђ
:

: ΑĽžαεяαђ :

 
{.. .|~..


..|~..!|..~!!


. .

..!
. .

!
!
!


[ ]

/ !
/ !

.. .. ..

.. ..


.. ..

!

!

.. !!..!!!!

.. ..

.. !

..

..

.. ..

.. .. !!
.. .. " " ..!!
...
.. !!

.. ..!!

..

.. ..
..


..

.. .. ..

.. .. .. .. " "


.. .. ..

..!!

: .. ... ..!!

: ..

.. .. ..

..

.. .. ...!

.. ..
..!!


.. .. .. .. ..

.. ..!!

: ..

: .. ..

: .. .. .. .. ..!!

: ..

..,.. ..
.. !
.. ..!!

: !!!!

.. .. ..

..
.. .. ...!

:

:

: ..!

.. .. : !

.. .. !

..
: .. ..!!

" .. ..!! .. .. .. "

.. : .. !!

: ..

:

: !!

: ..

" " ..
.. .. !
..

: .. !

: ..

.. : ..

..
.. . ..

.. .. ..

" .. ... "!!

.. ..

: .. ....!!!

.. .. : ...!!

.. .. .. .!!

.. ..!!

.. .. ..

..!!

..

!!!!


.. .. ..!

.. ..

..!!
!!

.. .!
.. ....!!!

!

!

..

....!!!


.. .. ..!!

.. .. ..

.. .. ..!!

.. .. :

.. :

.. .. : !!

.. .. ,

: .. .. ..!!

.. : .. ..!!

.. !!!

...!!

.. ..

..!!" ...!! "


.. ..

.. : !!

..

" !!!!!!!! "

.. : .. !!!.. .. ..


.. : ...!!

" " .. .. .. " " ..!

.. .. ..
.. .. ...!!!


: .. .. " " .. ..!!

.. : .. .. .. .. .. ..!!

.. .. : .. ..!!

.. ...!!
!


: .. .. ..!!


.. .. .. .. .. ..

.. : .. ..


.. .. .. ..

.. .. .. ..
.....!!!


: .. .. ..

" "

" "

" ".. .. ..
.. ........!!!!


..!!


!

!!

!!
!!,


.. ..

.. ..

.. ..!!

.. !!

" .. "


..

..

.. .. .. ..

" "

...!!


.. .. ..
.. ..!!

.. .. .. ..

.. ..

.. ..
.. ...!!

..!!
:
.. !!!!.. !!

!!
( ) !
:
!!!
:
:
:


... " "
.. .. !! .. : .. !!!!

.. : .. ,, .. .. ...!!

.. .. :

: .. !!!

.. : .. !

: .. .. ..!!

: .. .. ..!!

: !

: .. .. . .. !

: .. ...!!

: .. ..!!

.. : .. .!

: ..

: . . ..!!

: .. .. ..!!

.. .. : .. .. .. .. !

: !

: ..

: " " .. .. .. !


.. ...!!
:
:
:


...}
~ !
........... !.. ..!!

.. ....!!

.. ..

" " " " .. ..

..!!

" .. "

.. : ..!!.. .. .!!

....!!

.. ..

.. ..

.. !!


.. ..!

..!:
:
:

" " ..
...!!


.. .. .. " ": ..!!

: ..

: .. ..!!

: ..

: !

: ...!!

: .. !

" .. ...!! "
: !!

.. : .. ..!

: .. .. !

: ..!
: ..

.. .. ..
.. .. ..
.. ...!!

: ..
: !

: .. ,, .. ..

" " .. : .. .. .. .. .. .. .. ..!!

: .. ^^

: !

: .. .. .. !!

: .. ..!

.. ..

: ...!


.. " " .. : .. .. !!

: .. !

: .. .. ..!!

: .. ..

: ! !

: .. ..

.. .. .. .. ..!

: .. !

: .. .. ..!!

: .. .. !

: ..
: .. .. ..!!

: ..!!

: .. .. ..!!

: .. .. ..!!

: " "

: ..

:
:
:

... |~

: .. .. .. .. .. !


: .. .. ,, .. 20 ..

.. : ..

: .. ,, !

: !

: !!!

: .. ! ..

: ..!!

.. .. !! : !

: .. .. ..!!

.. .. .. ..

: ..!!

.. .. !!!

.. .. ..!!

.. .. .. ..!!

: .. . .. ..!

:

.. .. : .. ,, ...!!

.. .. .. " . ! !! "

...!!

.....!!


: !

: ...!!

: ..

: .. ..!!

: !

: .. .. .. ..

: .. .. ..

: .. .. ..

: .. ..

.. ..
.. .. ..

" .. .. .. .. "

: ..!!

: ..

: ..!!
: ..

: ....!!

: .. .. .. ..

: .. .. .. .. ..!!

: .. .. .. ..
: ..

.. .. .. .. !! !!
.. ..

.. ..!!

: !

:

: .. " "

: ..!!

: !

:

: .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. !

.. ..!!

.. !!

.. : !


: .. .. ..!

: ..!!

.. ..
!

.. : ..

: ..

: ..
: .. ^^

: ..

: ..

.. : .. .. ..!

: ..!
: !

: .. .. .. .. *_^
:
:
:

ܑ ,, !
[ ]
..
{ ..
..
/ " ' !

.. ..

" " ..

..

.. " " ...!!
.. !!

....!!

.. ..


..

..!

.. ..

" "

.. .. ..

" ".. " " .!
.. !
..
.... ...!
..!


●●


!
!
..

.. ....!
.. !


●●●.. ..!
" " .. !
...!●●●


{ } .. ..
.. " "
....!

" "


●●


.. .. !
..
.. ..!

.. " " .. ..!

" " .. " "..!!

.. : .. .. !

: .. .. .. " " ..


: .. .. " "

.. : ..

: ..!!

: .. .. , .. ..

: .. " "


....... !!

..!!

...!!


.. .. " "


..!!

: " " .. !

.. :

: .. ..

: .. .. .. .. ..!!

: !


: ..
: .. !

: ..!

: .. ...!!

: .. ..

: .. !


.. .. ..!!

.. .. .. : .. ..!!

..
..
..
..

.. ..

" " ..
.●.


" "
" "

" "
..


" " .. ..

.. .. !

.. ..!

.. : !!


.. ...!!

: ..!

.. .. ...!!


.. .. .. ..

..

: .. ..

: .. ..!!

: " " ..!!

: " " ...!!

..


: .. ..!

: ..

.. .. .. ..

.. ..!!

" " ..!

: .. ..

.. : .. ..!!

: ..!

: ! ..!!

.. . .

: ..!

: .. , .. ..

: ..

: !!!

: .. ..


.. : ..!

: .. ..


: .. !
: .. ..

.. ...!!

...!!


: .. .. !


: .. ..!

: .. ..
.. : .. ..!!


.. .. ..!!

.. !

!

.. : .. ..

: ... ..!!

: .. ..!!

: ......!!


:
:
:
.. ..
( ) .. ( )
! ..
.. :
.. ..
.. ( ) !

" " .. ..!!
.. .. !!

.. " " ..!

.. .. " "

.. .. : .. .. ..!!

.. .. ...!!

" " : ..!

..!!

.. .. ..!!

..!
.. .. " " ..!


..
.. : ... .. ..!

.. : 12 ..!!

: .. " " .. ..!

: .. ..!!

.. .. ..!!

.. .. .. ..
.. ..
.. .. ..!!

.. .. ..

.. .. .. ..!!

.. .. ..!!
.. .. " " ..!

.. .. ..!

.. !

..!

.. .. .. ..!!


: !

: !

: !

: !

: ..!!

.. .. .. : ..!

: .. .. !

: ..!

..!
.. : ..!

" .. " ! ..
: ..!


: .. ...!!

.. .. ..!!

..!!
.. .. .. .. !!!

..!!

..!

.. .. ..!!

.. .. ..!!

: ...!!

: .!

.. : ..... ..!


.. .. ..!!

: !

.. .. !
.. 3 .. !!

.. !
!

.. .. ..

.. .. .. ..

" .....! "

.. : !

.. .. !

!!!

: !

: ... ..

: !

.. : !

: .. .. .. ..

: .. .. .. " " .. !

.. : .. .. ..!!

: ... ..!!

.. .. : .. !

: ..

: .. ..!

.. : !

.. .. .. ..

.. .. ..!

..: .. ..!

" " .. : .. .. ..!!

" " .. .. ..

: .. ..!

: " " ..!!

: ..!

: .. ..!

.. .. !!
..!

.. : !

: !

: .. .. ..

: !!!

: .. .. !!

: ..!!

: !

: .. ..!!

: ..!

: !

: ..
:

.. .. : .. ..!

.. : .. .. ..!

.. : ..!!

" .. " : .
:
:
:/ ●● ~
~


.. .. ..

.. ..!

..

.. ..

,, !

!
!!
.. ..
.. .. !

" .. ..! "

.. .. !

: !

: ..!

.. :

:

: !

: ..

: ..!

: !

: ...!
: ..!

.. : ..!

: ..!!

. :

.. .. : ..!

.. .. : ..!

: ..!!

.. : !!!

: . .

: !!!!

.. : .. ..!!

: .. .. !

.. : .. ..!!

.. " " .. .. : .. ..!

.. .. : !

.. .. !!

.. ..!!

.. .. .. ..!!

..

.. ..!!

.. .. ..

.. .. .. .. ...!!

.. !!

.. : ..!!
.. ..!
.. ..!


" " .. .. ..!!

.. ..

: . ..!


~
.. .. ~


.. .. : ..

: !

: .. .. ..!!

.. : !

: !

: !

.. .. : !!

: .. .. .. !

.. : .. .. .. !!

: .. .. .. ..!!

: .. .. ..!

: !

" " .. ..

: .. .. .. .. ..!!


: .. ..!!

: .. .. . !

: ..!

.. .. ..!!

: .. .. .. .. .. ..!!

.. .. .. " "!!

.. .. ..
.. .. ..!!

.. .. .. ..!!

..

.. ..

4 .. ..!!

.. : ..!!

:
:
:


...
...!!

|!~..: .. !!

: .. .. .. .. 80 %

" " .. !

!!

.. !
!!

! !!

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

: !!!

.. : !

: .. ..!

" ! .. ! "

...!!

!

!!


: ..


.. ..

.. .." "

..

" .. .. .. .. "


.. ..!!

:
:
:
..|~..!..}
 
 

 

  ΑĽžαεяαђ  
10-10-09, 02:58 AM   : 49
:
:

✿ ✿


: Jun 2009
: 146680
: 19,408
: ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ
: 4020

SaudiArabia
 

 

:
ΑĽžαεяαђ
:

: ΑĽžαεяαђ :

 


..|~..!|..~!!

" " |~!
.... : )
" " .. ..!

.. " "

.. .. ..
.. ..!!

.. ..

: .. !

.. : .. ..!!


: !

: .. ..!!

.. : ..

: ....!!

: .. ..!!

: .. !

: ..

: ..!


: .. .. .. .. !!


: .. .. ..!!

: ..!!

: ..

: !

: .. ..!!

: .. .. ..!!

.. .. : .. ..!


.. .. .. .. .. .. " "

.. : .. ..!!

: !

: ..!!

: .. .. ..!!

.. : ..

: ..!!

.. :

: .. " " ..!!


.. .. .. .. .. !!

" " ..!!


.. ..

......!!


.. : ...!!


" .. .. .. "

..

..!!

: !

: .. !

: .. !

: .. ..!!

: !

.. Ϳ
: !!

: .. ..!

" " : ..!!

: .. ..!

.. : " " .. ..!!

: " "

: .. ..!!

" " .. : .. .. ...!!

.. : .. ..!!

.. " " : .. .. !

: .....!!!

.. !

....!!

: .. ..!!

.. ..!!

.. .. .. : .. ....!!

: .. .. ..!!

: .. ... ...!!

.. .. .. .. : .. .. ^^

: .. ..!!

: .. ...!

: .. ..!!

.. .. .. .. !!

: !

: ..!!

: ...!!

.. .. ..
...!!
......!!

.. ..


...!!!!!!!!

" .. ..! "

.. ..:
:
:

" " .. !
.. " " .. ......!!
: !

: ..!


: !!!!!

.. : ..!!

: .. .. .. .....!!


: .. " " ..!

: .. .. ....!

..!

!

.. .....!

!

.. ..

.. ...

.. .. ...!!

.. : ...!

: .!!

.. , ..!!

!!

.. !

!!

.. !

: . .. ....!!

: ..

: .. ..

.. .. !

: .. ..

: .. .. !..!!

.. .. ..!

.. ..


..

..

.. ..

.. . . .. ..
.. ....!!

..

....!!

.. .. ..

.. . . !!!!

.. .. ..

.. .. .. .....!!

.. .. ..

" .. .. ...! "

.. .. .. .. ..

.. .. ..:
:
:

 
 

 

  ΑĽžαεяαђ  
10-10-09, 03:00 AM   : 50
:
:

✿ ✿


: Jun 2009
: 146680
: 19,408
: ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ ΑĽžαεяαђ
: 4020

SaudiArabia
 

 

:
ΑĽžαεяαђ
:

: ΑĽžαεяαђ :

 
0

.. .. ...!!


.. .. ..!!●~●

.. .. .. ..!!
.. ...!
.. .. ..!!


.. ..


.. .. .. .. ..!..!!


.. .. .. .. ..!!
.. .. .. .. .. ..


" " ..!!
.. .. .. ..!.. .... ..


. ..


..!!
●~●.. " " .. ..!


.. ..!


.. .. ..


" " .. !!.. .. .. .. ..!


..


.. .. " " ..!!


.. .. .. ..


.. " " .. " .. .. ... ".. " " " " .. .. .. ..!!.. .. .. ..!!


.. .. ..!!
..


.. ..!!.. ..!!


.. .... " .. ...! ".. .. ..!!....!!
●~●


.. ..!

.. .... .. .. .. !


.. .. " "


.. " " ..!!


.. . . " .. .!! "


...!


.. ..!!

.. .. ......!


●~●

..!


.. ..


" " .. ...


..


.." ".. ..!

.. " .. .. .. !! ".. 100% ..!!


.. .. ..!!


.. .. .. ..!!


,, .. " ".. .. ...!!


.. ..!!


.. .. ..!


.. ..


" "


.. .. .. ..!!


.. ..!!

" " .. ...!.. .. .. .. .. ..!!


.. ..!!

.. ..!


..

.. .. ...!.. .. ..


.. .. .. .. ...!!.. .. .. .. .. .. .. ...!!


●~●.. .. .. ..!!


.. .. ..!!.. .. ... : (


.. ...


.. .. ...!!


.... !


.. " "


.. .. ..!!●~●

 
 

 

  ΑĽžαεяαђ  

()

(Tags)
, , , , , , , , , ,
facebook« / | / : .. »07:07 PM.


 

 Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.